طب سنتی چیست؟

طب سنتی همان طب الهی است .ایت الله است .نشانه وجود و حضور ابدی و ازلی افریدگار ماست .. مکمل حیات و سلامتی ماست از طبیعت جان میگیرد و به طبیعت وجود ما حیات و حرکت و حرارت می بخشد .میدانید حیات جز با حرکت معنا نمی پذیرد ؟ که ان هم از اراده الهی فرمان میگیرد .ما ساخته های بی حرکت ،بی گرمی ، بی نشاط و خسته کننده ای هستیم که با چاشنی روح پروردگارمان حرکت یافتیم ، گرمی پذیرفتیم ،نشاط جذب کردیم تقاوت پیدا کردیم ،متنوع شدیم ،شکل و محتوا پذیرفتیم و شدیم ایت خدا .

حالا با حرکتمان ،با گرمیمان کار مکانیکی و ساخت و ساز شروع میشود که نیاز به ابزار دارد ، نیاز به ساختمان سازی دارد ، نیاز به بازسازی دارد که تفاله هم دارد ، قراضه هم دارد ، نخاله هم دارد ، باید تفاله ها را جمع کرد و دور ریخت و همه ما ماموریم چند صباحی باشیم و به شناخت پروردگارمان سپری کنیم و این با سلامت توام باید باشد .ابزار میخواهد تا دارو شود و به سلامت ما کمک کند

این رب ما ، این ملک ما ، این اله ما وقتی مارا افرید ابزار هم داد و اطرافمان را بنام طبیعت برایمان گسترد و برای حرکت و برای سلامت و بروز حرارت و نشاط که ریشه حیاتمان بود. انگاه که بنده اش چوب خشک بدست گرفت قلمش ساخت و علمش اموخت ، انچه را که نمیدانست و با انکه میدانست طغیان میکند چون مهربان بود ،چون دوستمان داشت ،چون بخشنده بود ، همه را به همگان اموخت ،اب و باد و خاک و اتش را ستون سلامت ما ساخت و به ما اموخت که طب سنتی طب گیاهان است ، طب درختان است ،طب خوردنی هاست و اشامیدنی ها.

ریشه طب سنتی در خاک نهفته است .چیزی که ما از انیم و شیطان بر ما سجده نکرد ولی افتخارمان به خاکی بودنمان است .از خاک درخت و گیاه افرید تا دوای درد ما شد .نعناع افرید ،گل بنفشه افرید ،حالا میتوانم بگویم فرق طب سنتی با طب شیمیایی یا طب ادم ها چیست ؟

طب ادم ها ، طب ناقص است ،از اطلاعات ناقصی که در مغز کوچک ما فراهم است .

اما طب خدا کامل ترین است فلذا طب مکمل سلامتی ما همان طب سنتی است .

اینجاست که رازیانه میشود درمان پوست ،درمان گوارش ،درمان شیر نداشتن مادران شیر ده ،درمان اضطراب و افسردگی و الی اخر .

فرق طب سنتی با طب غرب در این است که ما میگوییم این را خدا ساخته و کامل است و ان را بشر ساخته و ناقص .

ما میگوییم بشر از طبیعت است و متحرک فلذا وابسته است به حرارت و رطوبت که ان هم اساس طبایع انسانی است .

طبیعت انسان عین طبیعت هستی است چهار فصل است. بهار دارد و تابستان ،پاییز دارد و زمستان .

گرم است و تر یا گرم است و خشک ، سرد است و تر یا سرد است و خشک ،پس ترازو دارد و چه میزان دقیقی .

به کفه هایش گرما و رطوبت میریزیم و بر میداریم تا متعادل بماند میزان بماند و این اساس درمان با طب سنتی است .

انسان ترازو است و ما طبیبان و حکیمان کوچک، وزنه های کفه های این ترازو را کم و زیاد میکنیم چون بیماری ها از سنگینی کفه هاست ، از عدم تعادل است .از اینکه گرما یا سرما _ رطوبت یا خشکی طغیان کند ،بالا بیاید پایین برود و همه نظم را بهم بریزد .

خب خلاصه اینکه انسان تا ۳۰ سالگی (حدودا) در بهار عمر خویش است . تا ۵۰ سالگی در تابستانش .تا ۷۰ سالگیش در پائیزش و تا زنده است از ان به بعد در زمستانش.

گیاهان هم مزاج دارند یا گرمند یا سرد یا خشکند یا تر . که کلیت طب گیاهی را در بر میگیرد اما گیاهان مزه هم دارند که محرک برخی کلید هاست .بو دارند که محرک برخی دیگر از کلید هاست. .رنگ و شکل دارند که به خاصیت انها بر میگردد .گرمی و تری از خورشید و زمین است اما خاصیت ،جدای از اینهاست .شیر افزا بودن رازیانه خاصیت اوست .تاثیر در سیستم گوارش ما و به تعادل کشاندن ان هم دیگر خاصیت اوست .

اما در کنار گیاه درمانی ،حجامت داریم که یک رکن طب سنتی است .فصد خون داریم ،زالو درمانی داریم ،جراحی داریم ،بادکش و ماساژ داریم ،بو درمانی داریم ،موسیقی درمانی داریم ،و همه این ها جزئی از طب سنتی است .

(نوای بلبلان دواست .صدای شرشر اب روان دواست .نسیم و نوازش ان هم دواست) . که در کنار ما هستند ولی دیده نمی شوند پس بر خلاف نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO ) که میگوید طب سنتی طب مکمل و جانبی است ما فریاد میزنیم طب سنتی طب سلامت است طب اصلی ما است مثل چین و هند .

طب پویا و کامل است و ما را وابسته (MRI) و اسکن و رادیوگرافی نمی کند هرچند انها را هم در کنار طب سنتی قبول داریم .داروی شیمیایی را هم بعنوان ابزار قبول داریم و لی اصل طب سنتی است نه طب غربی که اساس و ریشه طب شیمیایی هم از طبیعت است در کنار هم کامل تریم .

ما را در دانشگاهای خودمان ،در خاک خودمان از طبیعت دور می کنند .به ما قالب بی روح و تک بعدی می دهند تا انچه را انها می گویند ،میخواهند و می سازند داروی دردهایمان بدانیم و دیگر هیچ !

دسترنجمان را بدهیم تا بخش ناقصی از گیاه کامل رازیانه را به شکل قرص یا شربت بما بدهند و بس ! اما باید هردو را داشته باشیم هم طب سنتی را هم طب غربی را .در دانشگاه هایمان هم ردیف در کنار هم و برای سلامت ،مثل هندوستان مثل چین ،مثل پاکستان ، مثل ویتنام ، مثل کره و مثل ژاپن و …..

چینی ها چهار برابر پول نفت ما را از داروهای گیاهی کسب میکنند و ۷۰۰ گونه گیاه داروئی دارند و ما ۱۳۰۰ گونه !

ما خود می توانیم .

اگر آنها انیشتین دارند ما ابوعلی سینا داریم، آنها بمب می سازند ما سلامتی، آنها پاستور دارند ما هم جرجانی ، آنها کورتن میدهند تا علائم هشدار در بیمار پنهان و کمرنگ شود در عوض پوکی استخوان ، زخم لوله گوارش ، اختلال در مغز استخوان، چاقی، مرض قند، افزایش فشار خون و آب مروارید تدریجی همراه کورتن به ما تحمیل می کنند اما ما دارچین و زنجبیل می دهیم ، درد را می کاهیم و انرژی و نشاط می افزائیم عارضه جانبی هم کادو نمی دهیم .